Kvalitetsledningssystem

Testa gratis här!

Om kvalitetsledningssystem

Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för företag och organisationer att säkerställa sig att deras produkter och tjänster lever upp till de kvalitetskrav som ställs på dem. Med hjälp utav att dokumentera arbetsprocesserna och diverse mål kan företag och organisationer kartlägga de brister som finns i verksamheten och därmed förbättra dessa områden. Brister kan vara till exempel krångliga strukturer, arbetsprocesser som direkt motsäger sig företagets vision och övergripande mål eller dubbelarbete. Sådana brister kan vara direkt skadliga för verksamhetens kvalitetsstämpel hos deras kunder och i samarbetet med intressenter.

Kvalitet kan vara olika beroende på om det är kunder eller intressenter som definierar det. Samtidigt reglerar olika lagar och andra interna strategier, såsom till exempel miljömål, hur kvalitet kan definieras och förverkligas. Ett kvalitetsledningssystem ska även ta höjd för vilka resurser som finns då det i grund och botten handlar om att ett sådant system bör sträva efter att säkra möjligheten till både tillväxt och ökad vinst. En mer kostnadseffektiv verksamheten är mer intressant för intressenter som är villiga att investera i företaget. Det är viktigt att förstå att kvalitet är en betydelsefull faktor för verksamhetens lönsamhet. Dålig kvalitet kommer i slutändan att ge negativa resultat. Ett kvalitetsledningssystem gör även företaget eller organisationen mindre beroende av specifika personer i verksamheten då arbetsprocesserna blir mer transparanta och det blir lättare att flytta arbetsuppgifter från en avdelning till en annan. Det blir även mycket lättare att lära upp nya medarbetare.

Att certifiera sig inom kvalitet kan vara ett krav från både kunder och intressenter. Det ses som deras kvitto på att verksamheten mår bra och om det är en god investering att samarbeta med företaget eller organisationen. Ett exempel på ett kvalitetsledningssystem är ISO 9000. Ofta krävs det att man genomgår en revision för att bli certifierad för ett visst kvalitetsledningssystem.