Lagefterlevnad

Som ISO-certifierat företag kan det kännas tungt att navigera sig igenom den djungel av laguppdateringar som ni måste hålla koll på. I Notisum säkrar ni er att ni inte missar viktiga ändringar och lagefterlevnaden blir snabb, enkel och smidig.

Testa kostnadsfritt
okg_logotype
SSAB
RegionSkåne
hh-ferries-logo-700x121

Samtliga dokument

Hos oss kan ni bevaka alla EU-förordningar och direktiv, svenska lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter samt kommunala föreskrifter. När ett dokument ändras så får ni ett mejl med senaste uppdatering samt en sammanfattning av vad ändringen innebär.

Standardlaglista

Har du ingen egen laglista än? Utgå från en av våra standardlaglistor och anpassa den så den passar er verksamhet. Vi har laglistor för bland annat yttre miljö, arbetsmiljö, avfall, fastighet, personal, hälsa- och sjukvård, livsmedel med flera.

Flexibelt

Laglistor anpassas och ställs in efter era önskemål. Notisum sammanfattar de viktigaste dokumenten och kommenterar löpande de ändringar som sker. Systemets inbyggda funktioner för t.ex. lagefterlevnadskontroll och kvittens av ändringar gör er lagbevakning mer effektiv.

Lagefterlevnadskontroll

I Notisum kan ni genomföra lagefterlevnadkontroller på era laglistor. Ni bestämmer själva om dessa kontroller ska utföras utav en och samma administratör eller om de ska skickas ut till flera olika chefer och avdelningar som har ansvaret för specifika områden.

Notisum störst på marknaden

Lagefterlevnad behöver inte vara krångligt och tidskrävande.  Det kan faktiskt vara roligt och motiverande.

Notisum erbjuder en internettjänst speciellt framtagen för ISO-certifierade företag och organisationer. Vårt system hjälper er att bevaka svensk, dansk, finsk, norsk och europeisk lagstiftning med fokus på de krav om lagefterlevnad, lagbevakning och upprättande av laglista som ställs på ISO 45001-, ISO 14001- och ISO 9001-certifierade företag och organisationer.

Vi erbjuder ett oslagbart bevakat informationsinnehåll och en mycket flexibel plattform som kan anpassas till just era behov.

För att underlätta den löpande lagbevakningen så sammanfattar våra jurister alla lagar inom miljö och arbetsmiljö och kommenterar även löpande alla ändringar. Det går därmed snabbt för er att se om ändringen berör er eller inte. Berörs ni inte kan ni lätt kvittera bort ändringen och behöver inte lägga mer tid på det. När det kommer ändringar som berör er, så har vi olika inbyggda funktioner för att underlätta hanteringen av dem.

Ni får en sammanfattande kommentar som gör det lättare för er att omskriva era egna kommentarer om hur en viss ändring påverkar er verksamhet. Ni kan även skicka information vidare till berörda avdelningar eller fråga era avdelningschefer hur ni ska förhålla er till en viss ändring. På så sätt garanterar ni att all viktig information kommer vidare till de som berörs, och all dokumentation sparas i systemet.

Vill ni se historik för de ändringar som kommit under ett visst tidsintervall, t.ex. senaste året, är det lätt att gå tillbaka och se detta i efterhand.

Ni kan omöjligt missa en ändring då det i systemet klart och tydligt lyser rött på ett dokument ni bevakar som har ändrats. Inte förrän ni aktivt godkänner att ni tagit del utav en ändring, försvinner denna rödmarkering.  

Vår plattform är konstruerad så att ni kan samla all lagbevakning på ett och samma ställe. Ni kan antingen vara en eller flera användare som sköter det löpande arbetat med lagefterlevnaden. Vi har företag där en användare sitter och administrerar Notisum och andra företag där flera hundra anställda ansvariga är involverade för en viss del av lagefterlevnaden. Notisum anpassas helt efter era krav och önskemål.

När det sen kommer till att ni ska utföra årlig lagefterlevnadskontroll så kan antingen de som administrerar lagbevakningen själva utföra denna i systemet eller skicka förfrågan vidare i systemet till olika chefer och ansvariga som ska utföra kontrollerna.

Prova redan idag hur enkelt och smidigt det kan vara med er lagefterlevnad. Vi hjälper er igång och vår trevliga kundservice finns här som stöd när ni behöver det.

Vi behöver ett verktyg för att internt identifiera, ha tillgång till och bevaka våra bindande krav. Notisum är applikationen som uppfyller samtliga våra krav.

Mikael Johansson
Kvalitetsingenjör, OKG Aktiebolag

Notisums verktyg för lagbevakning hjälper oss att få en kort sammanfattning som underlättar för våra lagbevakare att avgöra om en förändring berör vår verksamhet eller inte.

Karin Lundberg
Miljöchef, SSAB i Luleå

Testa gratis nu (14 dagars fritt testkonto)

Vi ger dig en helt kostnadsfri provperiod på Notisum under 14 dagar helt utan förpliktelser.

Prova gratis