Laglista för arbetsmiljö med bevakning av ändringar

I Notisum bevakar ni de lagar och krav inom arbetsmiljö som ni berörs av och vi informerar er sedan om ändringar och eventuell ny arbetsmiljörelaterad lagstiftning som ni behöver ta ställning till.

Prova gärna en gratis testperiod eller läs mer nedan.

Testa fritt i 14 dagar
okg_logotype
SSAB
RegionSkåne
hh-ferries-logo-700x121

Arbetsmiljö

Ett speciellt ämnesfokus för arbetsmiljö där alla dokument inom svensk och europeisk arbetsmiljölagstiftning finns samlat på ett och samma ställe, allt för att det ska vara lätt och smidigt.

Standardlaglista

Utgå från vår standardlaglista för arbetsmiljö för att snabbt komma igång. Har ni en egen laglista som inte är uppdaterad? Jämför den enkelt mot vår standardlista för att se om ni missat något.

Samtliga dokument

Hos oss hittar ni samtliga EU-förordningar, EU-direktiv, svenska lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter, kommunala föreskrifter och ni har även möjlighet att ha egna dokument i er laglista.

Lagefterlevnadskontroll

En speciell modul i laglistan för lagefterlevnad som är framtagen utifrån kraven i ISO 45001. Ni bestämmer själva om dessa kontroller ska utföras utav en eller flera olika medarbetare.

Arbetsmiljö - ISO 45001

Nya ISO 45001 harmoniserar ledningssystemet för arbetsmiljö till ISO systemet för kvalitet och miljö. Enligt ISO 45001 behöver alla certifierade företag ha en laglista över gällande arbetsmiljölagstiftning och numera måste även bindande krav inkluderas. Notisum används av både stora koncernföretag och mindre företag med endast ett par anställda. Oavsett storlek behöver verksamheten hålla sig uppdaterad på de lagar och krav som man berörs av.

Fördelen med att ha er arbetsmiljölaglista i Notisum är att ni kan kombinera bevakning av all arbetsmiljölagstiftning som ni berörs utav samt att ni kan ha egna dokument för övriga bindande krav ni åtagit er att uppfylla.

I Notisum hjälper vi er att utforma ert konto och arbetsmiljölaglista så att det återspeglar just era behov. Genom att ni berättar för oss hur ni arbetar idag, vilka som är ansvariga och vad era önskemål är, så kan vi hjälpa er med att strukturera upp ert konto och laglista inom arbetsmiljö så att det passar er verksamhet. Kanske behöver er arbetsmiljöchef få uppdateringar på samtliga lagar och krav medan processchefen endast behöver se de lagar och krav som berör den interna verksamheten. På så sätt kan ni ge olika medarbetare olika behörigheter i systemet vilket gör lagbevakningen mycket enklare och mer överskådlig.

Vi kommenterar EU-rätten, alla svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö. När en lag i er laglista uppdateras, antingen genom att det har kommit en ändring eller ett ersättande dokument, så skickas ett mejl till de personer ni har utvalt ska ansvara för laglistan.

I dessa ändringsmejl följer det med en kommentar från oss på Notisum som kort beskriver det viktigaste i den aktuella ändringen så att ni kan ta ställning till om och hur ni berörs. På så sätt riskerar ni inte att missa någon viktig ändring och ni slipper också sitta och läsa igenom komplicerade och svårlästa juridiska dokument varje gång det kommer en ny ändring.

För att det ska vara lättare att hitta ny lagstiftning inom arbetsmiljö har vi även samlat alla arbetsmiljörelaterade dokument inom ett arbetsmiljöfokus. Som abonnent i Notisum kan ni även få informationsbrev när det kommer nyheter på arbetsmiljöområdet så att ni alltid är säkra på att er laglista hålls uppdaterad med alla de lagar och krav ni behöver bevaka.

Vi har även en standardiserad arbetsmiljölaglista som ni kan utgå ifrån om ni inte redan idag har en egen laglista. I denna lista kan ni lätt lägga till annan lagstiftning och ta bort det ni inte tycker berör er. Vår standardlaglista för arbetsmiljö används även som ett verktyg för att jämföra mot egna laglistor för att se om något viktigt missats.

Vi håller regelbundet olika webbinarium för våra abonnenter där vi tar upp viktiga händelser inom arbetsmiljö. T.ex. så höll vi ett webbinarium om de nya kraven i ISO standarden 45001 under vår/sommar 2018. Som abonnent kan ni självklart även lyssna på webbinarium i efterhand från vårt arkiv.

Notisum är byggt för att ni själva ska kunna klara av att sköta den löpande lagbevakningen utan hjälp utifrån. När ni behöver hjälp med systemet har ni däremot fri support till alla era användare från oss på Notisum.

Testa hur mycket smidigare er lagbevakning blir genom att prova vår tjänst gratis i två veckor.

Prova kostnadsfritt

För att du själv ska få se hur Notisum ser ut och fungerar så erbjuder vi ett 14 dagars fritt testkonto.

Prova gratis

OKG Aktiebolag är ett kärnkraftverk som producerar el. Vår verksamhet är tydligt kravställd, vi innehar flera kärntekniska tillstånd och uppbär certifikat. Sammantaget behöver vi ett verktyg för att i vår löpande verksamhet identifiera, ha tillgång till och bevaka våra bindande krav, dessutom behöver vi genomföra och redovisa våra självutvärderingar för prestanda på vår kravefterlevnad. Notisum är applikationen som uppfyller samtliga våra krav och dessutom ger webbinar med fördjupad information om förändrade kravbilder

Mikael Johansson
Kvalitetsingenjör, OKG Aktiebolag