Om Notisum

Notisum är ett flexibelt lagbevakningsverktyg med oslagbart informationsinnehåll som lämpar sig såväl för det mindre tjänsteföretaget som det stora verkstadsbolaget. 

Lagbevakningsverktyg - Notisum

Notisum AB är ett svenskt informationsförlag som tillhandahåller en tjänst som lagbevakningsverktyg via Internet för att bevaka lagstiftning med fokusering på de krav som ställs på ISO 14001-, 45001- och ISO 9001-certifierade organisationer.

Abonnemangsprodukterna är moderna internettjänster med stor flexibilitet och ett oslagbart bevakat informationsinnehåll. I vårt lagbevakningsverktyg finner ni bland annat sammanfattningar, ändringskommentarer, funktioner för lagefterlevnadskontroll och mycket mycket mer.

Vårt lagbevakningsverktyg täcker EU förordningar, nationella lagar och förordningar samt lokala föreskrifter. Tjänsten går att anpassa helt efter varje kunds önskemål och krav.

Vi har kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Notisum AB ägs av Karnov Group AB.

Övervaka EHS-lagstiftningen över hela världen

SHEQAPP är ett onlineprogram som övervakar EHS-lagar och -föreskrifter som påverkar ditt företag. Lägg till EHS-lagstiftning från EU och federala dokument för 80+ länder över hela världen för att komplettera ditt EHS-rättsliga register – och låt oss meddela dig om eventuella ändringar. Prova det och ta fördelen av efterlevnadsövervakning.

Testa Notisum fritt under 14-dagar

Prøv det gratis