Om Notisum

Notisum är ett flexibelt lagbevakningsverktyg med oslagbart informationsinnehåll som lämpar sig såväl som det mindre tjänsteföretaget som det stora verkstadsbolaget. 

Lagbevakning - Notisum

Notisum AB är ett svenskt informationsförlag som tillhandahåller en tjänst via Internet för att bevaka lagstiftning med fokusering på de krav som ställs på ISO 14001-, 45001- och ISO 9001-certifierade organisationer.

Abonnemangsprodukterna är moderna internettjänster med stor flexibilitet och ett oslagbart bevakat informationsinnehåll. I systemet finner ni bland annat sammanfattningar, ändringskommentarer, funktioner för lagefterlevnadskontroll och mycket mycket mer.

Vi har kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Notisum AB ägs av Karnov Group AB.

Testa Notisum fritt under 14-dagar

Prøv det gratis