Lagboken

Sedan 1996 har Notisum fritt tillhandahållit en publik lagbok via internet. Många myndigheter, kommuner och företag länkar direkt till lagar och förordningar i Notisum. Lagboken har nu flyttats och bytt namn till Karnov Open, som är en kostnadsfri tjänst från Karnov Group där alla Sveriges lagar, förordningar och EU-rättsliga dokument finns samlade.

Behöver ni lagbevakning för er ISO-certifiering så är det vår abonnemangstjänst ni ska prova. 

» Anpassade laglistor för er verksamhet.
» Notifikationer med sammanfattningar vid ändringar.
» Många hjälpsamma funktioner, t.ex. för lagefterlevnadskontroll.
 

Över 2000 företag och organisationer har redan sin lagbevakning hos Notisum - testa ni också!