Vanliga frågor

Här försöker vi samla de vanligaste frågorna vi får om Notisum och våra produkter. 

Är det något annat ni undrar över så ser vi fram emot att få svara på eventuella frågor.

Testa gratis Kontakta oss

Vanliga frågor

Laglistan

Kan vi lägga till egna dokument?

Ja, det går bra. 

I laglistan kan ni antingen länka till en extern hemsida eller till ett eget dokument på ert intranät. För att länka till ett dokument på intranätet krävs det att ni har ett abonnemang som tillåter detta. 

Kan vi redigera laglistan själva?

Ja, det går bra.

I laglistan kan ni själva bland annat:

 • Lägga till och ta bort dokument
 • Lägga till och ta bort kolumner samt döpa om dessa
 • Gruppera dokument under egna rubriker
Får vi information när ett dokument ändras?
Ja, när ett dokument ändras så rödmarkeras det i laglistan och den som står som ansvarig får ett mail med information om ändringen.
Kan fler än en person få information om ändringar?
Ja, det går bra om ni har ett abonnemang för mer än en person. 
Får vi information om nyheter?
Där finns en funktion för att prenumerera på nyheter i systemet. Ni kan välja att prenumerera på nyheter från ett eller flera av våra olika ämnesområde, t.ex. miljö, arbetsmiljö, personal, transport, livsmedel m.m.
Hur ofta skickar ni ut mejl om ändringar?

Ändringsmejlen skickas ut löpande, vanligtvis en gång per vecka. 

 

Hur vet ni vilka lagar som berör oss?

Alla verksamheter berörs av olika lagar och krav och vi kan inte enbart utifrån er verksamhet avgöra vilka lagar som berör just er.

Många nya abonnenter har redan en befintlig laglista och då kan ni fortsätta använda den inne i Notisum.

För de som inte har någon laglista sedan innan så har vi standardlaglistor inom flera områden som underhålls löpande av våra jurister, dessa upplever många som en väldigt bra grund att utgå ifrån. 

Hur vet ni vilka ändringar som berör oss?

Ni blir notifierade när dokument i er laglista uppdateras i ett mejl som beskriver ändringen.

För alla dokument inom områdena miljö och arbetsmiljö så underlättas ert arbete av våra ändringskommentarer som ytterligare förtydligar vad ändringen innebär.

Kan olika personer ansvara för olika ämnesområden?

Ja, det går bra.

För kunder med flera användare är det en vanlig lösning att dela upp ansvaret mellan användarna.

Innehåll

Kan vi bevaka kommunala föreskrifter?

Ja, det går bra.

I Notisum kan ni bevaka följande:

 • Lagar & Förordningar 
  (Notisum bevakar hela den svenska lagstiftningen)
 • Europalagstiftningen 
  (Notisum bevakar EU-direktiv och EU-förordningar)
 • Myndighetsföreskrifter 
  (Notisum bevakar samtliga myndigheter som omfattas av SFS 1976:725)
 • Kommunala föreskrifter 
  (Notisum bevakar miljöföreskrifter för samtliga kommuner)
Kan vi bevaka myndighetsföreskrifter? Vilka?

Notisum bevakar samtliga myndigheters författningssamlingar och dessa dokument kan inkluderas i er laglista.

I Notisum kan ni bevaka följande:

 • Lagar & Förordningar 
  (Notisum bevakar hela den svenska lagstiftningen)
 • Europalagstiftningen 
  (Notisum bevakar EG-direktiv och EG-förordningar)
 • Myndighetsföreskrifter 
  (Notisum bevakar samtliga myndigheter som omfattas av SFS 1976:725)
 • Kommunala föreskrifter 
  (Notisum bevakar
  miljöföreskrifter för samtliga kommuner)
Kan lägga till dokument från EU i laglistan?

Ja, det går bra. 

I Notisum kan ni bevaka följande:

 • Lagar & Förordningar 
  (Notisum bevakar hela den svenska lagstiftningen)
 • Europalagstiftningen 
  (Notisum bevakar EG-direktiv och EG-förordningar)
 • Myndighetsföreskrifter 
  (Notisum bevakar samtliga myndigheter som omfattas av SFS 1976:725)
 • Kommunala föreskrifter 
  (Notisum bevakar miljöföreskrifter för samtliga kommuner)
Hur mycket av den svenska lagstiftningen (SFS) täcker ni in?

Notisum bevakar hela den svenska lagstiftningen och samtliga dokument kan inkluderas i en laglista. 

 • Lagar & Förordningar 
  (Notisum bevakar hela den svenska lagstiftningen)
 • Europalagstiftningen 
  (Notisum bevakar EG-direktiv och EG-förordningar)
 • Myndighetsföreskrifter 
  (Notisum bevakar samtliga myndigheter som omfattas av SFS 1976:725)
 • Kommunala föreskrifter 
  (Notisum bevakar
  miljöföreskrifter för samtliga kommuner)
Kan vi lägga till egna dokument, t.ex. en rutin?

Ja, det går bra. 

I laglistan kan ni länka till en extern hemsida eller till ett eget dokument på ert intranät.

(För att länka till ett dokument på intranätet krävs det att ni har ett abonnemang som tillåter detta.)

Hur långt i förväg får vi information om nya författningar?

Det är olika för olika författningstyper och beror på myndigheten som utger författningen.

Lagar (riksdagen) brukar komma ut ett par månader eller veckor innan de träder ikraft, svenska förordningar (regeringen) brukar komma ut några dagar till en vecka innan ikraftträdande och föreskrifter från myndigheter (t.ex. Arbetsmiljöverket) kommer ibland ut flera månader innan de träder ikraft men vanligtvis bara några dagar innan.

De flesta författningar kommer ut i juni/juli och i december/januari.

Är de svenska författningarna konsoliderade?

Alla SFSer är konsoliderade av regeringskansliet. Myndighetsföreskrifter konsolideras inte alltid utan det varierar mellan de olika myndigheterna.  

Abonnemang

Vad kostar det?

Vi har flera olika abonnemang beroende på vad ni har för behov.

Eftersom Notisum är mycket flexibelt och kan anpassas till både det stora och till det lilla företaget så är det enklast att ge er en prisbild efter en första kontakt.

Hör gärna av er till oss eller testa systemet själva, naturligtvis helt förutsättningslöst!

 

Kontakta oss Testa gratis

Kan vi ha en länk på intranätet?

Absolut! 

Det är en vanlig lösning hos våra kunder, ett enkelt sätt att säkerställa att alla anställda har tillgång till att se en uppdaterad laglista.

Hur många kan vi vara?

Det korta svaret är obegränsat, men ofta är en person ansvarig för en laglista och beroende på storleken på företaget ytterligare några personer som ansvarar för en lokal underlaglista och/eller genomför lagefterlevnadskontroller. 

Vi anpassar abonnemanget efter era behov. 

Testa gratis

Var hittar jag era allmänna villkor?
De allmänna villkoren hittar du här.

Om Notisum

Hur länge har Notisum funnits?

Notisum AB är ett informationsförlag som grundades 1996 och som idag tillhör Karnov Group.

Notisum har lagbevakning som specialitet, med många kunder i segmentet miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade organisationer.

 

Var har ni kontor?

Vi har kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn.

Kontakta oss

Har du några andra frågor?

Prova kostnadsfritt

Vi ger dig en helt kostnadsfri provperiod på Notisum under 14 dagar helt utan förpliktelser.

Prova gratis