Om Cookies

- att webbplatsen innehåller cookies

- vad dessa cookies används till.

Fr.o.m. 1 juli 2011 räcker det inte att informera om cookies - användaren måste som huvudregel också samtycka till att cookies används.

Notisum använder webbanalysverktyget Google Analytics i syfte att föra statistik över våra användare för att på bästa sätt anpassa systemet efter antalet besökare, val av webbläsare m.m. Google Analytics lagrar ingen information om vem du som besökare är och kan varken identifiera dig som person eller din dator.

Notisum använder även sig även av Albacross som är en tredjepartleverantör för leadsgenerering, läs mer om denna längre ner. 

Notisum använder också cookies vid autentisering av sina användare.

Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

 

Information about Albacross’ processing of your personal data

We inform you regarding the processing of personal data on behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. 

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Lead Generation” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals. 

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy.