Om Cookies

- att webbplatsen innehåller cookies

- vad dessa cookies används till.

Fr.o.m. 1 juli 2011 räcker det inte att informera om cookies - användaren måste som huvudregel också samtycka till att cookies används.

Notisum använder webbanalysverktyget Google Analytics i syfte att föra statistik över våra användare för att på bästa sätt anpassa systemet efter antalet besökare, val av webbläsare m.m. Google Analytics lagrar ingen information om vem du som besökare är och kan varken identifiera dig som person eller din dator.

Notisum använder också cookies vid autentisering av sina användare.

Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.