Lagefterlevnadskontroll

I Notisum kan ni genomföra lagefterlevnadskontroll på alla de lagar som ni bevakar hos oss. Som administratör kan du starta den för dig själv eller för andra i företaget.

Testa själv

Vad?

I Notisum finns det en inbyggd modul så att ni kan genomföra lagefterlevnadkontroller på era egna laglistor. Denna är framtagen utifrån de krav som ställs på företag som är certifierade enligt ISO 14001 eller ISO 45001.

Hur?

Ni väljer de dokument som ska vara med i lagefterlevnaden och svarar sedan på frågor om efterlevnaden. Väl klara generarar resultatet olika rapporter och avvikelser registreras för ert uppföljningsarbete.

Vem?

Lagefterlevnadskontroll kan utföras av den som ansvarar för laglistan. Som administratör kan du även välja ut ett antal medarbetare och chefer i er verksamhet som ska genomföra hela eller delar av kontrollen.

När?

För de flesta verksamheter utförs kontrollen oftast en eller två gånger per år men det är helt upp till er att bestämma frekvensen. Är ni många som deltar kan det ta lite längre tid då eventuella avvikelser ska åtgärdas.

15000+

Genomförda lagefterlevnadskontroller

8000+

Bevakade laglistor

11000+

Registrerade användare

2000+

Anslutna företag

Lagefterlevnadskontroll

Som en del utav ert ISO-arbete behöver ni utföra regelbundna lagefterlevnadskontroller (som vi kallar för LEK). Dessa görs oftast en till två gånger om året. Det arbete ni löpande utför under året är till stor hjälp när ni ska genomföra era lagefterlevnadskontroller då informationen från era laglistor överförs till frågeformuläret i er LEK.

I vårt system kan en LEK utföras på alla de dokument som ni bevakar hos oss på en och samma gång. Ni kan även välja att dela upp så att kontrollerna görs i omgångar.

Ni vill kanske att er miljöchef ihop med kvalitetssamordnaren utför kontrollen utav era lagar och krav inom miljö medan arbetsmiljöchefen tillsammans med skyddsombud ska utföra kontrollen av de lagar och krav som berör arbetsmiljö. I Notisum är det enkelt att dela upp ansvaret och ändå ha möjligheten att få in samlade rapporter när alla medarbetare är klara.

Vi har en inbyggd funktion som automatiskt skapar ett frågeformulär på de dokument ni väljer ut från er lista. När LEK startas får alla involverade ett mejl om detta. I en översikt på huvudkontot kan huvudadministratören följa med i hur det fortlöper för de olika användarna som ansvarar för att utföra kontrollerna.

När alla lagefterlevnadskontrollerna är färdiga, så sparas svaren i snygga rapporter. Dessa rapporter kan sedan visas upp vid t.ex. er revision eller vid ledningens genomgång. Har ni avvikelser kommer dessa även att tydliggöras i en separat rapport. Avvikelser behöver åtgärdas och vårt system ger er möjligheten att få påminnelser om när dessa avvikelser ska vara åtgärdade. När alla avvikelser är släckta stängs kontrollen.

Alla lagefterlevnadskontroller är statiska dokument som sparas i ett arkiv så att ni alltid kan gå tillbaka och se hur er laglista såg ut vid en viss tidpunkt och vad utfallet blev av er LEK. Önskar ni kan dessa också sparas ner som PDF.

SSAB
hh-ferries-logo-700x121
okg_logotype
RegionSkåne

Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Vi ger dig en helt kostnadsfri provperiod på Notisum under 14 dagar helt utan förpliktelser.

Prova gratis