Om ISO 14001

ISO 14001 är ett internationellt miljöledningssystem som hjälper företag och organisationer att förbättra deras miljöprestanda och se till att de efterlever lagar och krav. ISO 14001 belyser vikten av att inte bara uppfylla lagkrav utan även andra krav som företag och organisationer är förpliktigade att uppfylla genom till exempel kontrakt med andra företag. Miljöledningssystem enligt ISO 14001 gör det lättare för högsta ledningen att kontrollera miljöarbetets utveckling och se till att uppsatta miljömål uppnås. Det ställs krav på att högsta ledningen ska vara involverad i miljöarbetet. I 2015 utkom den tredje versionen av miljöledningssystemet och idag är över 5000 företag och organisationer certifierade i Sverige och över 300.000 välden över.

Primärt handlar det om att företag och organisationer ska ta ansvar för den påverkan deras verksamhet har på omvärlden. Alla företag är olika och därför behöver också deras miljöledningssystem anpassas så att det passar deras verksamhet. Vikten av att göra en omvärldsbevakning belyses därför och även vikten av att identifiera alla intressenter. Det gäller att ha ett systematiskt arbetssätt för att identifiera och beakta både risker och möjligheter som påverkar miljön.

 Utöver att ha kontroll över sin egen påverkan på miljön, måste företag även ha ett livscykelperspektiv. Det räcker alltså inte att se till egna processer och öka miljöprestandan där utan även leverantörer och kunder ska inkluderas i ett holistiskt miljöperspektiv. Det är meningen att företag och organisationer ska göra sitt bästa för att förbättra miljön både internt och externt genom att påverka andra aktörer där det finns möjlighet att påverka.

Att vara certifierad enligt ISO 14001 är ett företags eller organisations bevis för att de arbetar för att uppnå specifika miljömål och att miljöarbetet är en del av deras dagliga verksamhet. Det kan för vissa verksamheter vara en strategisk fördel att profilera sig som att ha mindre negativ miljöpåverkan än andra verksamheter inom samma område.