Om ISO 9001

ISO 9001 är ett internationellt kvalitetsledningssystem som kan ses som ett verktyg för högsta ledningen i företag och organisationer att skapa ordning och reda i verksamheten och säkra kvaliteten för deras kunder. Att vara certifierad enligt ISO 9001 är ett bevis för kunderna och leverantörerna att företaget eller organisationen håller den kvalitet som de kräver. Inom en del områden är det till och med ett krav att företag är certifierade för att kunna vara med i upphandlingar. I 2015 utkom den femte versionen, som har samma struktur som övriga ledningssystemstandarder. Det finns idag över 6000 certifierade företag och organisationer i Sverige och 1,1 miljoner välden över.

Standarden belyser vikten av att kvalitetsarbetet måste kopplas till de affärsstrategier som en verksamhet har. Kvalitetsarbetet ska finnas med hela tiden i det dagliga arbetet och inte bara en gång ibland. Verksamhetsprocesserna ska genomgås och rangordnas efter hur viktiga de är för kvaliteten. Det handlar om att ständigt förbättra och ändra verksamheten så att kundernas krav och behov tillgodoses.

I ISO 9001 anses det extra viktigt att utföra en omvärldsbevakning och identifiera de intressenter som har och kan påverka kvaliteten. Kunden är den absolut viktigaste intressenten då kunden är verksamhetens nyckel till framgång. Det är viktigt att forma ledningssystemet utifrån hur verkligheten reellt ser ut genom att identifiera de risker och möjligheter som finns.

Det blir även mer och mer viktigt att titta på hur verksamheten påverkar sin omgivning, och idag ser kunden till exempel miljö- och arbetsmiljöaspekter som en del av kvaliteten. Krav som att inte använda till exempel barnarbete eller släppa ut farliga ämnen i naturen måste inkluderas i kvalitetsarbetet för att få ett helhetsperspektiv.

Framtidsanalys är också en viktig del av ISO 9001 då det inte är säkert att det kunden vill ha idag är vad kunden vill ha i framtiden och det gäller att följa med i utvecklingen för att inte tappa marknadsandelar.