Ledningssystem

Testa gratis här!

Om ledningssystem

Ledningssystem hjälper företag och organisationer att kontrollera och utvärdera deras verksamhet. Det ger också möjlighet att planera och förbättra arbetet genom att dokumentera hur verksamheten fungerar, systematisera arbetet och sedan sätta upp långsiktiga mål för att förbättra processerna. En annan viktig fördel med ett ledningssystem är att det bidrar till öppenhet och medverkar till lärande inom verksamheten. Det kan liknas med en verksamhets policy som förklarar hur arbetsprocesserna reellt ser ut men även hur de önskar att dessa ska förändras.

Genom att skapa ett ledningssystem minimerar verksamheten risken för att något inte blir utfört eller helt glöms bort. Det är även företagets egenkontroll och bevis för att de uppfyller de lagkrav som finns. En fallgrop kan dock vara att ett ledningssystem blir alltför detaljrikt och därmed riskerar att förlora den mänskliga förankringen. Det är nämligen viktigt att medarbetarna i en verksamhet ska kunna känna igen sig i arbetsprocesserna och därmed öppna upp för idéer till förbättringar.

Idag kan företag och organisationer få hjälp med att utforma ett ledningssystem som passar dem och deras behov utifrån många av de internationella standarder som finns. Målet är att försöka ge en så korrekt bild som möjligt av verksamheten och hur den bedrivs för att kunna tillgodose de behov som efterfrågas både idag och i framtiden. Det handlar därmed inte bara om de personer och den kompetens som ett företag besitter utan även allt runtomkring såsom lokaler, tillgänglighet, utrustning med mera.  Ju bättre ledningssystemet speglar verkligenheten, desto lättare blir det för ledningen att besluta om olika processer och förändringar för verksamheten.

Ett sådant system gör det även lättare att styra om olika arbetsuppgifter och öka förståelsen för de olika avdelningarna i ett företag eller organisation. Har ett företag flera olika ledningssystem bör dessa samordnas så att målsättningar i de olika systemen inte krockar med varandra och så att dubbelarbete minimeras.