Laglista och lagbevakning inom miljö

Notisum är ett enkelt och flexibelt system för er lagbevakning. I systemet kan ni bevaka er laglista, utföra lagefterlevnadskontroller, prenumerera på nyheter och mycket mer. Testa gärna själv eller läs mer längre ner.
Testa gratis

Ämnesfokus Miljö

Ett speciellt ämnesfokus där alla dokument inom miljölagstiftningen finns samlade på ett och samma ställe, allt för att det ska vara lätt och smidigt. Till exempel miljöbalken.

Standardlaglista

Utgå från vår standardlista för miljö för att snabbt komma igång. Har ni en redan en egen laglista men som inte är uppdaterad? Jämföra enkelt mot vår standardlaglista för att se om ni missat något.

Samtliga dokument

Tillgång till samtliga lagar och föreskrifter som ni behöver. EU-förordningar, EU-direktiv, svenska lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, kommunala föreskrifter samt egna dokument

Lagefterlevnadskontroll

Speciell modul i laglistan för lagefterlevnad framtagen efter kraven ISO 14001. Denna kan antingen utföras på sin egna laglista eller om man är administratör starta den åt sina medarbetare

Miljö - ISO 14001

Alla företag som är ISO 14001-certifierade behöver ha en laglista med de krav som påverkar företagets verksamhet.

Laglistan kan vara en sammanställning i Word, Excel eller som över 1000 andra företag valt att göra -  uppdaterad förteckning i Notisum med tillgång till all lagstiftning och där allt sammanfattas och kommenteras löpande.

 

Laglista

Ett företag kan i Notisum upprätta en laglista för miljö med samtliga lagkrav som de berörs av.

Listan kan kompletteras egna kolumner, länkar till era rutiner och krav och grupperas utefter era önskemål. En laglista kan även visas i olika vyer och delmängder för att användarna lättare ska finna det de söker.

Notisum möjliggör även kopplade laglistor vilket gör att olika personer kan se olika delmängder av huvudlistan beroende av vad de påverkas av.

 

Lagefterlevnadskontroll

I Notisum finns det möjlighet att utföra lagefterlevnadkontroller på era laglistor. Denna kan antingen utföras på sin egna laglista eller om man är administratör starta den åt sina medarbetare.

På de flesta företag finns det flera olika personer som kan vara berörda av olika delar av laglistan. Från en chef inom kontorsverksamhet till personal med ansvar för produktion, transporter och lager. Olika delar av laglistan berör därför olika roller.

Varje lag i en laglista kan tilldelas olika användare. När användaren sedan loggar in i Notisum visas endast den del av listan som berör denne och en lagefterlevnadskontroll startas på endast de lagar som är relevanta för den aktuella personen. 

När en lagefterlevnadskontroll är avslutat kan administratören se samtliga svar genom de rapporter som genereras från de olika medarbetarna. 

 

Fler hjälpsamma funktioner

Notisum är byggt för att ni ska klara så mycket som själva i systemet, även om vi alltid finns nära till hands när det behövs.

Ett par funktioner som snabbt och enkelt kan hjälpa er när ni kommit igång är:

- Ämnesfokus: 
Allt som rör miljö finns samlat på ett och samma ställe. 

- Standardlaglistor: 
När reviderade ni innehållet i er laglista senast? Innehåller den de dokument som ni berörs av? Gör en jämförelse med en av våra standardlistor och se vad som skiljer!

- Nyheter
När det sker ändringar i era befintliga dokument så får ni löpande ändringsmail kring detta men ni kan också prenumerera på nyheter så att ni får reda på om där finns något nytt kring miljö som bör inkluderas i laglistan. 

- Webbinarium: 
Vi håller regelbundet webbinarium kring olika ämnen för att hålla er uppdaterade kring systemet eller vår omvärld. 

Naturligtvis ingår alla funktioner i ert abonnemang!

Prova kostnadsfritt i 14 dagar

OKG Aktiebolag är ett kärnkraftverk som producerar el. Vår verksamhet är tydligt kravställd, vi innehar flera kärntekniska tillstånd och uppbär certifikat. Sammantaget behöver vi ett verktyg för att i vår löpande verksamhet identifiera, ha tillgång till och bevaka våra bindande krav, dessutom behöver vi genomföra och redovisa våra självutvärderingar för prestanda på vår kravefterlevnad. Notisum är applikationen som uppfyller samtliga våra krav och dessutom ger webbinar med fördjupad information om förändrade kravbilder

Mikael Johansson
Kvalitetsingenjör, OKG Aktiebolag