Där finns så mycket mer!

Många av våra kunder som är ISO-certifierade berörs inte bara av miljö och arbetsmiljö utan där finns så mycket runt om. Några exempel är: Fastighet, Informationssäkerhet, Transport, Sjukvård, Ekonomi, Energi, Personal, Livsmedel och Produktlagstiftning.
Testa gratis
okg_logotype
SSAB
SJ_logo_sRGB
hh-ferries-logo-700x121

Vad kan du hitta i Notisum?

Eftersom ni berörs av all möjlig lagstiftning kan ni inkludera precis det ni själva önskar i era laglistor - utan begränsningar från oss. Dessutom kan ni länka till egna rutiner och bindande krav. 

Notisum bevakar samtliga myndigheters författningssamlingar och dessa dokument kan ni ha med i er laglista.

Notisum innehåller följande information som kan inkluderas i en laglista:

Lagar & Förordningar  - Notisum bevakar hela den svenska lagstiftningen.


Europalagstiftningen - Notisum bevakar EU-direktiv och EU-förordningar.


Myndighetsföreskrifter - Notisum bevakar samtliga myndigheter som omfattas av SFS 1976:725.


Kommunala föreskrifter - Notisum bevakar miljöföreskrifter för samtliga kommuner.

 


Ämnesfokus

För att ni enkelt ska kunna hitta de dokument som berör just er verksamhet eller roll i företaget har vi tagit fram olika ämnesfokus i Notisum. 

De olika ämnesfokusen samlar relevant lagstiftning för ett visst område på ett och samma ställe. 

Våra ämnesfokus är:

 • Arbetsmiljö
 • Ekonomi
 • Energi
 • Fastighet
 • Förvaltning
 • Jord- och skogsbruk
 • Hälsa- och sjukvård
 • Livsmedel
 • Marknad
 • Media
 • Miljö
 • Personal
 • Produktlagstiftning
 • Rättsväsende
 • Skola
 • Social
 • Säkerhet
 • Trafik

Utöver de fasta ämnesfokusen kan ni naturligtvis även hitta all övrig lagstiftning genom att söka direkt i databasen. 


Laglistan

En laglista kan anpassas helt efter era behov och ni kan även välja att bevaka olika områden i olika laglistor.

På så sätt kan ni välja att olika medarbetare ansvarar för olika områdena, t.ex. kan någon ansvara för en miljölaglista, en annan för arbetsmiljö och en tredje för t.ex. personal och HR-frågor.

Ni kan även välja att samtliga anställda ska kunna se alla era laglistor eller välja ut endast en del av era laglistor som blir synliga för alla på företaget via en länk på intranätet. 

 


Notisum hjälper er

Notisum är byggt för att underlätta så att ni ska klara av att sköta er lagbevakning själva. 

Ett par funktioner som snabbt och enkelt kan hjälpa er att komma igång är:

- Standardlaglistor
När reviderade ni innehållet i er laglista senast? Innehåller den alla de dokument som ni berörs av? I Notisum kan ni göra en jämförelse mot en av våra standardlaglistor och se vad som skiljer.

- Nyheter
När det sker ändringar i era bevakade dokument så får ni löpande ändringsmejl om det. Ni kan även prenumerera på nyheter så att ni får reda på när det kommer helt ny lagstiftning som ni bör inkluderas i er bevakning.

- Webbinarium
Vi håller regelbundet webbinarium i aktuella ämnen. 

Naturligtvis ingår alla funktioner i ert abonnemang och ni har alltid fri support från vår kundservice till alla era användare.

 

Alla dokument

I Notisum har ni tillgång till samtliga lagar och föreskrifter som ni behöver.

Ämnesfokus

Indelat i ämnesfokus så att ni snabbt och enkelt hittar de dokument som berör er.

Ett system för alla

Oavsett om ni är en eller flera administratörer så har vi en lösning som passar er!

Notisums tjänster är till mycket stort stöd i arbetet med att upprätthålla lagar och andra krav hos oss på HH-Ferries. Notisum är mycket enkelt att både förstå och använda och den personliga servicen är snabb, vänlig och tillförlitlig.

Anna Prytz
Miljöcontroller, HH-Ferries

Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Vi ger dig en helt kostnadsfri provperiod på Notisum under 14 dagar helt utan förpliktelser.

Prova gratis