Hur uppnår vi kemisk hållbarhet?

Av: Notisum 2019-05-07

Välkommen till ett webbinarium kring hur vi uppnår kemisk hållbarhet!

Kemikaliefrågan är väldigt komplex och bidrar ofta till att den hamnar i skymundan när företag arbetar med hållbarhetsfrågor.

Hur bör vi egentligen arbeta för att uppnå ”kemisk hållbarhet” ur ett verksamhetsutövarperspektiv?

Andreas ger exempel och resonerar kring tänkbara processer och arbetssätt som kan användas för att uppnå ”kemisk hållbarhet” hos företag.  

Webbinariet hålls fredagen den 24 maj klockan 09.00-09.45. Där finns ett begränsat antal platser så registrera dig redan idag. 


Webbinariehållare
Webbinariet hålls av Andreas Woldegiorgis, Senior Environmental Chemist från Intersolia.

Andreas Woldegiorgis är civilingenjör i kemiteknik från KTH samt doktor i analytisk kemi från KTH. Sedan 2004 har Andreas arbetat som konsult med fokus bland annat på regulatoriska utredningar kring kemikalielagstiftning inom EU (REACH, CLP m.m.). Andreas har utvecklat ett system för miljöriskbedömning av humanläkemedel samt arbetat med en rad problemställningar kopplat till användandet av släckskum innehållandes ämnesgruppen PFAS. Arbetet med PFAS har exempelvis inneburit föroreningsinventering/källspårning, utveckling av analysmetodik, utveckling av provtagningsmetodik, metoder för platsspecifik riskbedömning och saneringsmetoder avseende PFAS i vatten.