Där finns så mycket mer!

Många av våra kunder som är ISO-certifierade berörs inte bara av miljö och arbetsmiljö utan där finns så mycket runt om. Några exempel är: Fastighet, Informationssäkerhet, Transport, Sjukvård, Ekonomi, Energi, Personal, Livsmedel och Produktlagstiftning.
Testa gratis
okg_logotype
SSAB
SJ_logo_sRGB
hh-ferries-logo-700x121

Vad kan du hitta i Notisum?

Eftersom ni berörs av all möjlig lagstiftning kan ni inkludera precis det ni själva önskar i era laglistor - utan begränsningar från oss. Dessutom kan ni länka till egna rutiner och bindande krav. 

Notisum bevakar samtliga myndigheters författningssamlingar och dessa dokument kan inkluderas i er laglista.

Notisum innehåller följande information som kan inkluderas i en laglista:

Lagar & Förordningar (Notisum bevakar hela den svenska lagstiftningen


Europalagstiftningen (Notisum bevakar EG-direktiv och EG-förordningar)


Myndighetsföreskrifter (Notisum bevakar samtliga myndigheter som omfattas av SFS 1976:725)


Kommunala föreskrifter (Notisum bevakar miljöföreskrifter för samtliga kommuner)

 


Ämnesfokus

För att ni enkelt ska kunna hitta de dokument som berör just er verksamhet eller roll i företaget har vi tagit fram olika ämnesfokus i Notisum. 

De olika ämnesfokusen samlar relevant lagstiftning för ett visst område på ett och samma ställen. 

De ämnesfokus som finns i Notisum idag är:

 • Arbetsmiljö
 • Ekonomi
 • Energi
 • Fastighet
 • Förvaltning
 • Jord- och skogsbruk
 • Hälsa- och sjukvård
 • Livsmedel
 • Marknad
 • Media
 • Miljö
 • Personal
 • Produktlagstiftning
 • Rättsväsende
 • Skola
 • Social
 • Säkerhet
 • Trafik

Utöver de fasta ämnesfokusen kan ni naturligtvis även hitta all övrig lagstiftning genom att söka direkt i databasen. 


Laglistan

En laglista kan anpassas helt efter användarens krav och ni kan välja att bevaka olika områden i olika laglistor.

På så sätt kan ni ha olika ansvariga personer för de olika områdena, tex miljö, arbetsmiljö, personal, fastighet och ekonomi.

Vissa listorna kanske ni vill visa för samtliga anställda via en länk på intranätet medan andra listor endast syns för administratören. Ni avgör helt själva.

 


Notisum hjälper er

Notisum är byggt för att ni ska klara så mycket som själva i systemet, även om vi alltid finns nära till hands när det behövs.

Ett par funktioner som snabbt och enkelt kan hjälpa er när ni kommit igång är:

- Standardlaglistor:
När reviderade ni innehållet i er laglista senast? Innehåller den de dokument som ni berörs av? Gör en jämförelse med en av våra standardlistor och se vad som skiljer!

- Nyheter
När det sker ändringar i era befintliga dokument så får ni löpande ändringsmail kring detta men ni kan också prenumerera på nyheter så att ni får reda på om där finns något nytt som bör inkluderas i laglistan. 

- Webbinarium:
Vi håller regelbundet webbinarium kring olika ämnen för att hålla er uppdaterade kring systemet eller vår omvärld. 

Naturligtvis ingår alla funktioner i ert abonnemang!

 

Alla dokument

I Notisum har ni tillgång till samtliga lagar och föreskrifter som ni behöver. Från EU och SFS till myndighetsföreskrifter och kommunala dokument

Ämnesfokus

Speciella ämnesfokus för att ni snabbt och enkelt ska få en överblick och hitta de dokument som berör er.

Ett system för alla

Oavsett om ni tecknar ett abonnemang för er eller flera personer så har ni tillgång till hela dokumentdatabasen.

Notisums tjänster är till mycket stort stöd i arbetet med att upprätthålla lagar och andra krav hos oss på HH-Ferries. Notisum är mycket enkelt att både förstå och använda och den personliga servicen är snabb, vänlig och tillförlitlig.

Anna Prytz
Miljöcontroller, HH-Ferries

Prova kostnadsfritt

För att du själv ska få se hur Notisum ser ut och fungerar så erbjuder vi ett 14 dagars fritt testkonto. Registrera dig nedan så får du ett mail med inloggningsuppgifter.