Miljøledelsessystem

Prøv det selv

Om miljøledelsessystemer

Miljøledelsessystemer er et værktøj, som virksomheder og organisationer kan anvende til at organisere og integrere miljøarbejdet med ved at dokumentere de forskellige arbejdsprocesser og miljømål, de har. Det kan ses som en virksomheds bevis på det arbejde, der faktisk udføres for at minimere den miljøpåvirkning, som virksomheden har på sine omgivelser. Det kan også give et holistisk perspektiv, der gør det nemmere at identificere de aspekter af virksomheden, der har den største miljøpåvirkning, og dermed gøre det lettere at fokusere på at forbedre lige præcis de mest udsatte områder. Hvordan et miljøledelsessystem ser ud, varierer dog meget afhængigt af typen af virksomhed, og om der er et specifikt krav til, at et miljøledelsessystem skal implementeres.

De mest almindelige miljøledelsessystemer er i overensstemmelse med ISO 14001 og Emas, hvor Emas er en EU-forordning, der stiller næsten de samme krav til ledelsessystem, som ISO 14001 gør. Fælles for disse to ledelsessystemer er, at det er frivilligt for virksomheder og organisationer, om de vil implementere det. Det er også muligt at oprette et miljøledelsessystem baseret på helt egne kriterier, hvilket en del virksomheder og organisationer vælger at gøre.

Den primære målsætning med at indføre et miljøledelsessystem bør være at minimere den miljøpåvirkning, som virksomheden har på omgivelserne. Et miljøledelsessystem skal derfor indeholde oplysninger om, hvordan virksomheden kan arbejde for at reducere de negative indvirkninger, som virksomheden har på miljøet, og hvordan arbejdet skal forbedres. Miljøledelsessystemet skal fremhæve virksomhedens vigtigste miljøpåvirkninger på omgivelserne, og også oplyse, hvordan virksomheden eller organisationen overholder gældende miljølovgivning.