Kontrol af efterlevelse af lovkrav

Notisum gør det muligt for jer at foretage compliance-kontroller af alle de love og krav, I har i jeres lovlister. Dette giver jer et overblik over, hvordan jeres virksomhed overholder lovgivningen.
Prøv det selv

Hvad?

I Notisum er der et indbygget modul, så I kan foretage compliance-kontroller af jeres lovlister. Dette modul er fremstillet på baggrund af kravene til virksomheder, der er certificerede inden for ISO 14001 og ISO 45001.

Hvem?

Compliance-kontroller kan udføres af den, der har ansvaret for et givent område. Som administrator kan du også vælge en række medarbejdere og ledere i jeres organisation, som skal gennemføre hele eller en del af kontrollen.

Hvordan?

Lov-compliance-kontrol kan udføres af den, som har ansvar for lovlisten. Som administrator kan du desuden udvælge et antal medarbejdere og chefer i virksomheden, der kan gennemføre hele eller dele af kontrollen.

Hvornår?

For de fleste virksomheder, udføres normalt en lov compliance kontrol en gang eller to gange om året, men det er helt op til jer selv. Hvis I er ISO certificerede er der krav på at I en gang om året skal vurdere hvordan I overholder lovgivningen.

15000+

Gennemførte lovcompliancekontroller

8000+

Lovlister

11000+

Registrerede brugere

2000+

Tilknyttede virksomheder

Lov Compliance Kontrol

I skal som led i jeres ISO-arbejde udføre Lov Compliance Kontroller (lovevalueringer). Disse udføres normalt en til to gange om året. Det arbejde, I udfører i løbet af året, er en stor hjælp i forbindelse med jeres compliancekontroller, hvor oplysningerne fra jeres lovlister overføres til jeres compliance-kontroller.

I vores system kan I på en og samme gang udføre compliance-kontrol på alle de love og krav, som I er omfattet af. I kan også vælge at splitte det op, så kontrollen gennemføres i dele.

I ønsker måske, at jeres miljøchef sammen med jeres kvalitetskoordinator skal udføre jeres compliance-kontrol inden for miljøområdet, mens HR-manageren skal udføre kontrol af love, regler og krav, der påvirker arbejdsmiljøet. I Notisum er det nemt at dele ansvaret og stadig have mulighed for at få samlede rapporter, når alle medarbejdere er færdige med deres kontroller.

Vi har en indbygget funktion, der automatisk opretter et spørgeskema vedrørende de dokumenter, I vælger ud fra jeres lovliste. Når en compliance-kontrol startes, får alle involverede en e-mail om dette. I en oversigt på jeres hovedkonto kan administrator få et overblik over, hvordan kontrollerne går for de forskellige brugere.

Når alle compliance-kontroller er færdige, bliver disse præsenteret i rapporter. Disse rapporter kan derefter bruges ved jeres revision eller i ledelsesberetningen. Hvis I har afvigelser, vil de også være præsenteret i en separat rapport. Vores system sender påmindelser til jer, og når alle foranstaltninger er klar, lukkes kontrollen.

Alle compliance-kontroller er statiske dokumenter, der er gemt i et arkiv, så I altid kan gå tilbage og se, hvordan jeres compliance var på et bestemt tidspunkt. Hvis I ønsker det, kan disse også gemmes som PDF.

SSAB
hh-ferries-logo-700x121
okg_logotype
RegionSkåne

Prøv det gratis

Se hvordan vi kan hjælpe jer med at gøre det nemmere at holde jer opdaterede med lovgivningen.

Prøv det gratis