Lov compliance kontrol

I Notisum kan I gennemføre Lov compliance kontrol af alle de love, som I er skal overholde. Som administrator kan du starte det for dig selv eller for andre i virksomheden.
Prøv det selv

Hvad?

I Notisum er der et indbygget modul, så I kan gennemføre Lov compliance kontroller på jeres lovlister. Dette er fremstillet udefra kravene i virksomheder, der er certificerede indenfor ISO 14001 og ISO 45001.

Hvem?

Lov compliance kontrol kan udføres af den der har ansvar for et område. Som administrator kan du også vælge en række medarbejdere og ledere i jeres organisation som skal gennemføre hele eller en del af kontrollen.

Hvordan?

I vælger de dokumenter, der skal være med i compliance kontrollen, og derefter svarer I på spørgsmål om I overholder lovgivningen. Når I er klar genererer kontrollen forskellige rapporter om afvigelser og foranstaltninger.

Hvornår?

For de fleste virksomheder, udføres normalt en lov compliance kontrol en gang eller to gange om året, men det er helt op til jer selv. Hvis der er mange deltagere, kan det tage lidt længere tid.

5000+

Gennemførte lov compliance kontroller

8000+

Lovlister

7000+

Registrerede brugere

1100+

Tilknyttede virksomheder

Lov compliance kontrol

Som en del af jeres ISO-arbejde skal I udføre lov compliance kontroller. Disse udføres normalt en til to gange om året. Det arbejde I jævnligt udfører i løbet af året er en stor hjælp, når I kommer til at udføre jeres lov compliance kontroller hvor oplysningerne fra jeres lovlister overføres til jeres lov compliance kontroller.

I vores system kan I udføre lov compliance kontrol på alle love og krav I påvirkes af på en og samme gang. I kan også vælge at splitte det op, så at kontrollen gennemføres i dele.

I ønsker måske at jeres miljøchef sammen med jeres kvalitetskoordinator skal udføre jeres lov compliance kontrol indenfor miljøområdet, mens HR-manageren skal udføre kontrol af love, regler og krav, der påvirker arbejdsmiljøet. I Notisum er det nemt at dele ansvaret og stadig have mulighed for at få samlede rapporter, når alle medarbejdere er færdige med deres kontroller.

Vi har en indbygget funktion, der automatisk opretter et spørgeskema vedrørende de dokumenter, I vælger ud fra jeres lovliste. Når en lov compliance kontrol startes får alle involverede en e-mail om dette. I en oversigt på jeres hoved konto kan administrator få et overblik om hvordan kontrollerne går for de forskellige brugere.

Når alle lov compliance kontroller er færdige, bliver disse præsenteret i rapporter. Disse rapporter kan derefter bruges ved jeres revision eller ledelsesberetningen. Hvis I har afvigelser, vil de også være præsenteret i en separat rapport. Vores system sender påmindelser til jer og når alle foranstaltninger er klare, lukkes kontrollen.

Alle lov compliance kontroller er statiske dokument, der er gemt i et arkiv, så I altid kan gå tilbage og se, hvordan jeres compliance var på et bestemt tidspunkt. Hvis I ønsker det, kan disse også gemmes som PDF.

SSAB
hh-ferries-logo-700x121
okg_logotype
RegionSkåne

Prøv det gratis

Se hvordan vi kan hjælpe jer med at gøre det nemmere at holde jer opdaterede med lovgivningen.

Prøv det gratis