Ledelsessystem

Prøv gratis

Om ledelsessystem

Ledelsessystemer hjælper virksomheder og organisationer med at kontrollere og evaluere deres virksomhed. Ledelsessystemer giver også virksomheder og organisationer mulighed for at planlægge og forbedre arbejdet ved at dokumentere, hvordan de fungerer, systematisere arbejdet og opsætte langsigtede målsætninger for, hvordan arbejdsprocesser forbedres. En anden fordel ved et ledelsessystem er, at det bidrager til åbenhed og intern læring inden for virksomheden. Det kan sammenlignes med en virksomheds retningslinjer, der forklarer, hvordan arbejdsprocesserne rent faktisk ser ud, men som også beskriver ønsker til, hvordan arbejdsprocesserne skal se ud fremover.

Ved at oprette et ledelsessystem minimerer virksomheden risikoen for, at noget ikke bliver gjort eller helt bliver glemt. Det er også virksomhedens egen kontrol og bevis for, at de faktisk opfylder de lovkrav, der findes. En faldgrube kan dog være, at et ledelsessystem bliver alt for detaljeret og dermed risikerer at miste den menneskelige forankring. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne i en virksomhed skal kunne genkende sig selv i arbejdsprocesserne og således kunne åbne op for ideer til forbedringer.

I dag kan virksomheder og organisationer få hjælp til at designe et ledelsessystem, der passer til dem og deres behov, baseret på mange af de internationale standarder, der findes. Målsætningen er at præsentere et så korrekt billede som muligt af, hvordan virksomheden drives, for at imødekomme de krav, der er til virksomheden, både i dag og i fremtiden. Det handler derfor ikke kun om de mennesker og færdigheder, som en virksomhed besidder, men også alt rundt om den, såsom lokaler, tilgængelighed, udstyr mv. Jo bedre ledelsessystemet afspejler virkeligheden, jo lettere vil det også være for ledelsen at træffe beslutning om ændringer og forbedringer i forskellige processer i virksomheden.

Et ledelsessystem gør det også lettere at allokere forskellige opgaver og øge forståelsen for de forskellige arbejdsopgaver, der er i andre afdelinger i en virksomhed eller organisation. Hvis en virksomhed har flere forskellige ledelsessystemer, bør disse koordineres, så målsætningerne i disse forskellige systemer ikke er i konflikt med hinanden, og så dobbeltarbejde minimeres.