Kemiservice med kemisk risikovurdering og kemisk APV
Kontakt os

 

Der er mange regler som skal overholdes, når en virksomhed anvender kemikalier. Og det kan være en ret tidskrævende opgave at holde styr på.

Notisums Kemiservice kan hjælpe dig med at organisere arbejdet med virksomhedens kemikalier, så dokumentationen altid er i orden både i forhold til miljø og arbejdsmiljølovgivning, en evt. certificering og i forhold til medarbejdernes sikkerhed. Vi kan også hjælpe jer med gennemførelse af en kemisk risikovurdering og kemisk APV, der er en vigtig del af den nye kemikalielovgivning, som trådte i kraft 1. juli 2019. 

I Kemiservice kan du lægge alle jeres sikkerhedsdatablade (SDS).

Oversigten over kemikalier anvender CLP signal ord; fare som er rød, orange som er advarsel og grå som er neutral. Faremærkerne er anvendt, så det er tydeligt for medarbejderne, hvis der skal udvises særlig påpasselighed ved anvendelsen af et givent kemikalie.

SENM_kemiservice_computer_eksempel

Ved hjælp af Kemiservice kan du gennemføre kemisk risikovurdering og APV og lave kemikalieinstruktion enten for enkelt kemikalier eller for en gruppe af kemikalier med den samme type anvendelse og farlighed.

Der er fritekstsøgning i Kemiservice. Du kan f.eks. finde uønskede stoffer via det entydige CAS- nummer – en funktion der anvendes for eksempel i forhold til kundekrav om substitution/udfasning af kemikalier.

Kemiservice har et modul om særlige stoffer. Her har Notisum oprettet listerne fra Arbejdstilsynet vedr. Børn og unge, Kræft, samt Gravide og ammende. Der findes også REACH lister mv. og ved hjælp af søgefunktionen kan jeres kemikalier screenes for uønskede stoffer.

I mange virksomheder overhældes kemikalier fra en original emballage til andre beholdere, og her kan man fra Kemiservice printe labels til de nye beholdere, således at Arbejdstilsynets krav kan overholdes mht. mærkning af emballager.

Medarbejdere i en virksomhed skal have adgang til sikkerhedsdatablade, kemisk risikovurdering og kemikalieinstruktion for de kemikalier, de anvender. Dette krav kan opfyldes enten ved hjælp af papirer i mapper eller ved hjælp af et elektronisk system, hvor medarbejderne kan finde sikkerhedsdatablade og kemikalieinstruktioner - via vores App.

Du kan opdele registreringen af kemikalier i virksomheden i de afdelinger og evt. områder/biler som I har brug for. Og der kan oprettes medarbejder login eller læselogin, som passer til den funktion den enkelte medarbejderen har. Medarbejderen kan typisk se sin egen afdeling, men du bestemmer.

Med vores App har medarbejderen adgang til datablade, risikovurdering og kemikalieinstruktioner via sin mobiltelefon. Vores App virker til både Android og I-phone.

SENM_KEMI-App-Illustration

 

Kontakt os

 

Det kan du bruge Kemiservice til

  • Få overblik og struktur på jeres sikkerhedsdatablade
  • Lav kemisk risikovurdering og kemikalieinstruktion on-line
  • Alle medarbejdere kan se jeres datablade og den kemiske risikovutrdering via app-en
  • Kemiservice kan tilpasses de forskellige dele af virksomheden
  • Du kan søge på CAS numre eller uønskede stoffer
  • Nørskov Miljøs arbejdsmiljøspecialister har bearbejdet leverandørens SDS mht. personlige værnemidler mv.