Om ISO 9001

ISO 9001 er et internationalt kvalitetsledelsessystem, der kan ses som et værktøj, som ledelsen i virksomheder og organisationer kan bruge til at sørge for, at arbejdet i virksomheden bliver korrekt udført, og til at sikre kvaliteten for deres kunder. At være certificeret i henhold til ISO 9001 er et bevis over for virksomhedens kunder og leverandører på, at virksomheden opretholder den kvalitet, de kræver. På nogle områder er det endda et krav, at virksomheder er certificeret for at kunne deltage i udbud. I 2015 udkom den femte version af standarden, som nu har den samme struktur som andre ledelsessystemstandarder. I dag er der over 1,1 mio. certificerede virksomheder og organisationer på verdensplan.

Standarden fremhæver essensen af at knytte kvalitetsarbejdet til en virksomheds forretningsstrategier. Kvalitetsarbejdet skal hele tiden være til stede i det daglige arbejde – og ikke kun en gang imellem. Forretningsprocesserne skal gennemgås og vurderes ud fra, hvor vigtige de er for kvaliteten. Det handler om konstant at forbedre og ændre virksomheden, så kundernes krav og behov bliver opfyldt.

I ISO 9001 ses det som ekstra vigtigt at udføre en omverdensanalyse for at identificere de interessenter, der kan påvirke kvaliteten. Kunden er den vigtigste interessent, da kunden er nøglen til, om det går godt eller dårligt for en virksomhed. Det er vigtigt at forme ledelsessystemet ud fra, hvordan omverden ser ud ved at identificere de risici og muligheder, der findes.

Det er også vigtigere at se på, hvordan virksomheden påvirker sine omgivelser, og i dag har kunden for eksempel høje krav til både miljø- og arbejdsmiljøaspekter, og disse områder skal derfor ses som en del af kvaliteten. Krav om f.eks. ikke at bruge børnearbejde eller deponere farlige stoffer i naturen skal indgå i kvalitetsarbejdet for at få et holistisk perspektiv.

Fremtidsanalyse er også en vigtig del af ISO 9001, da det ikke er sikkert, at det, som kunden vil have i dag, er det samme som det, kunden ønsker sig i fremtiden, og det er derfor vigtigt at være ajour med udviklingen og de tendenser, som ændrer markedet.