Om ISO 14001

ISO 14001 er et internationalt miljøledelsessystem, der hjælper virksomheder og organisationer med at kortlægge deres miljøpåvirkning og dermed at forbedre deres miljøarbejde og sikre efterlevelsen af lovkrav. ISO 14001 fremhæver betydningen af ikke kun at overholde lovmæssige krav, men også andre krav, som virksomheder og organisationer er forpligtet til at overholde, f.eks. aftaler med andre virksomheder eller leverandører. Miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001 gør det nemmere for ledelsen at overvåge udviklingen af miljøarbejdet og sikre, at virksomhedens miljømål opretholdes. Der er nemlig et krav om, at ledelsen er involveret i miljøarbejdet. I 2015 blev den tredje version af ISO 14001 udgivet, og i dag er mere end 300.000 virksomheder og organisationer certificeret verden over.

Standarden handler primært om, at virksomheder skal tage ansvar for den påvirkning, deres virksomhed har på omgivelserne. Alle virksomheder er forskellige, og derfor skal deres miljøledelsessystem også tilpasses deres virksomhed. Derfor skal virksomheder, der ønsker at oprette et miljøledelsessystem, først lave en omverdensanalyse og identificere alle interessenter. Dette muliggør kortlægning af både risici og muligheder, hvor virksomheden påvirker miljøet både positivt og negativt.

Virksomheder skal udover at kortlægge sin egen miljøpåvirkning også lave en livscyklusvurdering (LCA - Life Cycle Assessment). Der skal oprettes et holistisk perspektiv med hele processen fra start til slut, inklusive både leverandører og kunder. Essensen er, at virksomheder skal gøre deres bedste for at forbedre miljøpåvirkningen både internt og eksternt ved at påvirke andre aktører, hvor det er muligt for dem at påvirke.

At være certificeret i henhold til ISO 14001 er et bevis på, at virksomheden arbejder for at nå specifikke miljømål, og at miljøarbejdet er en del af den daglige drift. For nogle virksomheder kan det også være en strategisk fordel at profilere sig selv som en virksomhed med en mindre negativ miljøpåvirkning end andre.