ISO-certificering

Prøv det gratis

Om ISO-certificering

ISO-certificering betyder efterlevelse af et regelsæt (også kaldet en standard) inden for et specifikt område, og er udarbejdet af ISO (the International Organization for Standardization). ISO er et internationalt standardiseringsorgan, der startede i 1947, og som nu bruges af virksomheder og organisationer i næsten hele verden.

At blive certificeret inden for en standard er en virksomheds bevis på, at de overholder de krav, der stilles i en standard. Nogle krav er fælles for alle standarder, såsom kravet om, at arbejdet i virksomheden skal systematiseres gennem organisering og planlægning af virksomhedens aktiviteter, og at der løbende skal foretages evalueringer af, hvordan virksomheden efterlever kravene, og hvordan arbejdet forbedres.

Målet er, at virksomheden konstant skal forbedre sine arbejdsprocesser og sikre, at de virkelig efterlever alle de love og krav, som de er forpligtet til,. Virksomheder er også ansvarlige for at holde sig opdaterede omkring, hvilke love der påvirker dem, og holde sig ajour med alle de ændringer, der kommer. De skal også sikre, at de overholder andre krav fra f.eks. partnere og egne interne procedurer, regler og arbejdsbeskrivelser. For at kunne holde styr på alle disse forskellige krav, skal ISO-certificerede virksomheder udarbejde en lovliste med alle de dokumenter, der berører dem. Det er også et krav, at virksomheden udfører evalueringer på sig selv i form af f.eks. compliance-kontroller for at sikre, at de overholder gældende lovkrav. Dette skal dokumenteres, evalueres og kunne præsenteres ved en revision, også kaldt audit. Revisionen sikrer, at virksomheden eller organisationen virkelig efterlever alle kravene i standarden. Hvis en virksomhed ønsker at blive ISO-certificeret, er det ikke nok at ansætte en ekstern konsulent til at holde styr på de love og krav, som virksomheden skal overholde, men det er obligatorisk at involvere medarbejderne i virksomheden, så de forstår og har indsigt i de lovkrav, der gælder for virksomheden.