Intern audit

Intern audit er, når en virksomhed eller organisation foretager en intern revision ved hjælp af medarbejdere i virksomheden. Medarbejdere besidder en viden om virksomheden, som eksterne revisorer ikke kender, og kan således fremhæve processer og afvigelser, der er skjult for folk uden for virksomheden. Ulempen ved at bruge medarbejdere i virksomheden til at udføre en revision er dog spørgsmålet omkring objektivitet. For at undgå subjektivitet, anbefales det, at medarbejdere fra forskellige niveauer og afdelinger involveres i den interne audit. Det er lettere at pege på afvigelser på andre områder end ens eget område. Nogle virksomheder og organisationer henter også hjælp fra eksterne specialister, der hjælper med at udføre den interne audit. Dette er for at sikre, at alt går rigtigt til og for at øge objektiviteten.

En intern audit giver et billede af, hvordan virksomheden ser ud på et bestemt tidspunkt, men det er vigtigt at være bevist om, at en sådan revision ikke afspejler hele sandheden. Målet skal være, at den interne audit giver ledelsen mulighed for at finde nye måder at forbedre og effektivisere arbejdet på. Det er ledelsens redskab til at kontrollere, at virksomheden drives på den måde, som ledelsen har besluttet i forhold til virksomhedens målsætninger, ledelsessystemer, egenkontrol mv.

Virksomheder og organisationer, der er ISO-certificeret, har brug for at udføre interne audits. ISO 19011 er en standard, der opstiller retningslinjer for audits af alle ledelsessystemer, og den kan ses som en vejledning for ISO-certificerede virksomheder og organisationer. Det primære formål med interne audits i ISO-certificerede virksomheder er at finde afvigelser i ledelsessystemet og fremme muligheden for forbedringer. Intern audit er valgfrit, hvis virksomheden ikke er ISO-certificeret, men det kan stadig være en god idé at gennemføre det, for at få et billede af, hvor der kan laves forbedringer i virksomheden.

Det er mest almindeligt for store virksomheder at bruge intern audit, da store virksomheder ofte har større fokus på ledelse og risikohåndtering, end små virksomheder har.