För dig som arbetar med arbetsmiljö

Notisum används av stora som små organisationer och anpassas efter era behov. I systemet kan ni bevaka er laglista, utföra lagefterlevnadskontroller, prenumerera på nyheter och mycket mer. Testa gärna själv eller läs mer längre ner.
Testa gratis

Arbetsmiljö - ISO 45001 / OHSAS 18001

Nya ISO 45001 harmoniserar ledningssystemet för arbetsmiljö till ISO systemet för kvalitet och miljö. Som alltid behöver man en lista över gällande lagstiftning och det nya är att bindande krav även ska inkluderas.

I er laglista hos Notisum kan ni lägga till samtliga lagkrav som ni påverkas av samt har möjlighet att lägga till egna rader för bindande krav. 

 


Laglistan

En laglista kan anpassas helt efter användarens krav och upp till åtta egna kolumner med egna rubriker kan läggas till i laglistan. Listan kan sorteras och grupperas på olika sätt för att uppfylla olika kunders önskemål.

En laglista kan innehålla länkar till en webbplats eller egna dokument så som bindande krav.

Notisum har kommenterat alla Svenska lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö. När en lag i en laglista uppdateras skickas ett mail till samtliga personer som finns kopplade till den aktuella laglistan, där får ni vår 
ändringskommentar för att ni på ett enkelt sätt ska förstå den senaste uppdateringen. 

 


Lagefterlevnadskontroll

I Notisum finns det möjlighet att utföra lagefterlevnadkontroller på era laglistor. Denna kan antingen utföras på sin egna laglista eller om man är administratör starta den åt sina medarbetare.

På de flesta företag finns det flera olika personer som kan vara berörda av olika delar av laglistan. Från en chef inom kontorsverksamhet till personal med ansvar för produktion, transporter och lager. Olika delar av laglistan berör därför olika roller.

Varje lag i en laglista kan tilldelas olika användare. När användaren sedan loggar in i Notisum visas endast den del av listan som berör denne och en lagefterlevnadskontroll startas på endast de lagar som är relevanta för den aktuella personen. 

När en lagefterlevnadskontroll är avslutat kan administratören se samtliga svar genom de rapporter som genereras från de olika medarbetarna. 

 

 


Notisum hjälper er

Notisum är byggt för att ni ska klara så mycket som själva i systemet, även om vi alltid finns nära till hands när det behövs.

Ett par funktioner som snabbt och enkelt kan hjälpa er när ni kommit igång är:

- Ämnesfokus:
Allt som rör arbetsmiljö finns samlat på ett och samma ställe. 

- Standardlaglistor:
När reviderade ni innehållet i er laglista senast? Innehåller den de dokument som ni berörs av? Gör en jämförelse med en av våra standardlistor och se vad som skiljer!

- Nyheter
När det sker ändringar i era befintliga dokument så får ni löpande ändringsmail kring detta men ni kan också prenumerera på nyheter så att ni får reda på om där finns något nytt som bör inkluderas i laglistan. 

- Webbinarium:
Vi håller regelbundet webbinarium kring olika ämnen för att hålla er uppdaterade kring systemet eller vår omvärld. 

Naturligtvis ingår alla funktioner i ert abonnemang!

 

Alla dokument

Tillgång till samtliga lagar och föreskrifter som ni behöver. Från EU och SFS till myndighetsföreskrifter och kommunala dokument

Lagefterlevnadskontroll

Speciell modul i laglistan för lagefterlevnad. Denna kan användas individuellt eller för att skicka vidare i organisationen.

Jämföra med standardlaglista

Har ni en laglista som inte är uppdaterad på ett tag? Importera den i Notisum och uppdaterade den enkelt genom att jämföra med våra standardlaglistor.

Ämnesfokus Arbetsmiljö

Ett speciellt ämnesfokus där samtliga miljörelaterade dokument finns samlade på ett och samma ställe.

OKG Aktiebolag är ett kärnkraftverk som producerar el. Vår verksamhet är tydligt kravställd, vi innehar flera kärntekniska tillstånd och uppbär certifikat. Sammantaget behöver vi ett verktyg för att i vår löpande verksamhet identifiera, ha tillgång till och bevaka våra bindande krav, dessutom behöver vi genomföra och redovisa våra självutvärderingar för prestanda på vår kravefterlevnad. Notisum är applikationen som uppfyller samtliga våra krav och dessutom ger webbinar med fördjupad information om förändrade kravbilder

Mikael Johansson
Kvalitetsingenjör, OKG Aktiebolag

Prova kostnadsfritt

För att du själv ska få se hur Notisum ser ut och fungerar så erbjuder vi ett 14 dagars fritt testkonto. Registrera dig nedan så får du ett mail med inloggningsuppgifter.