Välkommen till ett webbinarium fyllt medtips och trix i Notisum!

Av: Notisum 2018-09-05

Välkommen till ett webbinarium fyllt med
tips och trix i Notisum!


En grundlig genomgång av Notisum och dess olika funktioner, förhoppningsvis upptäcker ni något som ni inte dragit nytta av tidigare. 

Vi kommer att visa olika funktioner i Notisum som underlättar och gör ditt arbete enklare och roligare. Det finns många olika funktioner i Notisum och ingen av våra abonnenter använder allt i verktygslådan. Notisum kan och ska anpassas till ditt sätt att arbeta, inte tvärtom.
 
Några saker vi tänkte titta lite nämre på:
  • Sök och hitta informationen i Notisum snabbare
  • Bevaka rätt område genom ett eller flera av 17 olika ämnesfokus
  • Jämför en laglista med ett ämnesfokus eller en standardlista för att upptäcka och åtgärda brister
  • Prenumerera på ny information, nytillkomna lagar och regler 
  • Anpassa flexibelt laglistornas utseende
  • Skapa länkar till egen information
  • Gör bättre och snyggare utskrifter
  • Kom igång med lagefterlevnadskontroller (LEK)
  • Koppla laglistor för att delegera arbete och sprida information
  • Gör Notisum tillgängligt för alla genom ert intranät


Inspelning av webbinariet

https://vimeo.com/290888558


Välkomna!
Notisum