GDPR - Hur påverkar det er som kund hos Notisum?

Av: Notisum 2018-05-01

Vad är detta?

De nya reglerna i GDPR är annorlunda än de gamla i personuppgiftslagen PUL och innebär att vi - och du själv - måste hantera personuppgifter enligt de nya reglerna. Notisums gamla allmänna villkor var anpassade för den gamla lagstiftningen. De nya villkoren är anpassade för den nya lagstiftningen.

 

Varför måste vi som användare och kunder godkänna villkoren?

Villkorsändringen har inget att göra med det kommersiella avtal vi har med ditt företag om pris och avtalslängd med mera. Det handlar om förtydliganden, främst vad gäller

  1. a) vem som är personuppgiftsansvarig (vi vad det gäller kundens personuppgifter, kunden när det gäller personuppgifter som eventuellt läggs in i Notisum, och
  2. b) vem som eventuellt är personuppgiftsbiträde (vi, om du lägger personuppgifter i Notisum)

Du måste uttryckligen godkänna villkorsändringarna för att klargöra denna rollfördelning, en ordning som är obligatorisk GDPR.

 

Hur berörs vi?

I praktiken innebär det inga praktiska förändringar för dig som användare. Normalt ska personuppgifter inte lagras i Notisum, utöver dina användaruppgifter. Om så är fallet berörs du inte alls. Om du däremot lägger in personuppgifter i Notisum, t ex namnet på ansvariga medarbetare i en laglista eller i en lagefterlevnadskontroll, utgör det personuppgifter. Då blir Notisum personuppgiftsbiträde och ditt företag är personuppgiftsansvarig. För detta fall finns en bilaga till våra allmänna villkor som reglerar situationen - ett personuppgiftsbiträdesavtal. I GDPR är det obligatoriskt med biträdesavtal och i förordningen är det reglerat även hur avtalet ska utformas.  

 Har du mer detaljerade frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår kundtjänst per mejl support@notisum.se eller telefon 08-622 14 10.