Lagboken

Sedan 1996 har Notisum fritt tillhandahållit en publik lagbok via Internet. Många myndigheter, kommuner och företag länkar direkt till lagarna/förordningarna i Notisum. Lagboken har nu flyttats och bytt namn till Karnov Open, som är en kostnadsfri tjänst från Karnov Group där alla Sveriges lagar, förordningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation.

För att sökmotorerna ska kunna hitta rätt kommer vi under en övergångsperiod behålla några register till vår tidigare publika lagbok så att man därigenom kan nå de enskilda lagarna, förordningarna och europarätten.

 

Karnov Open

 

Söker ni lagbevakning för er ISO-certifiering så ska ni klicka här istället.

DKKG - Image 2000 x 600 - Nytaenker