Lagboken

Sedan 1996 har Notisum fritt tillhandahållit en publik lagbok via Internet. Många myndigheter, kommuner och företag länkar direkt till lagarna/förordningarna i Notisum. Lagboken har nu flyttats och bytt namn till Karnov Open, som är en kostnadsfri tjänst från Karnov Group där alla Sveriges lagar, förordningar och EU-rättsliga dokument finns samlade.

Söker ni efter lagbevakning för er ISO-certifiering är det vår vanliga tjänst ni söker. 

» Anpassade laglistor för er verksamhet
» Notifikationer med sammanfattningar vid ändringar
» Många hjälpsamma funktioner, t.ex. för lagefterlevnadskontroll
 

Över 1100 företag och organisationer har redan sin lagbevakning hos Notisum - testa ni också!

DKKG - Image 2000 x 600 - Nytaenker